ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

Home

  •   “ความมั่นใจในความพยายาม, ความถ่อนตนในความสำเร็จ, ความสามารถที่จะแพ้อย่างสง่างาม, การมีความยุติธรรมท่ามกลางความโกรธ, การตัดสินใจที่ชัดเจนแม้อยู่ท่ามกลางความขมชื่น และจิตใจที่พร้อม...


  •   “ฉันคิดว่าการศึกษาควรสร้างคุณสมบัติเหล่านี้ให้แก่นักเรียน: ความอยากรู้อยากเห็นและความกล้าหาญ, จิตใจที่ไม่ยอมแพ้, ความดื้อรั้นในการแสวงหาสิ่งที่ตนสนใจ, ความพร้อมที่จะตั้งคำถามต่อตัวเอง...


  • UWC (United World Colleges) เป็น movement ทางการศึกษาทั่วโลก ที่ใช้การศึกษาเป็นแรงรวบรวมผู้คนจากหลากหลายประเทศ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติภาพและอนาคตที่ยั่งยืน     อง...


18 วิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก

เกิดอะไรขึ้นที่