ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

กิจกรรมร่วมหลักสูตร

 

“ความมั่นใจในความพยายาม, ความถ่อนตนในความสำเร็จ, ความสามารถที่จะแพ้อย่างสง่างาม, การมีความยุติธรรมท่ามกลางความโกรธ, การตัดสินใจที่ชัดเจนแม้อยู่ท่ามกลางความขมชื่น และจิตใจที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลา”

Kurt Hahn, Founder of UWC 

Creativity, Activity, Service (CAS) เป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา UWC นักเรียนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนโดยผ่านการทำกิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมทางสังคมของชุมชนที่นักเรียนอยู่

แต่ละโรงเรียนและวิทยาลัย UWC มีกิจกรรม CAS ที่หลากหลาย โดยจะมีคณาจารย์และนักศึกษาของโรงเรียนเองเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำกิจกรรม

ความคิดสร้างสรรค์

ศิลปะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์ เช่น การแสดงดนตรี ศิลปะ การแสดงทางด้านวัฒนธรรม และการเต้นรำ

กิจกรรม

การออกกำลังกาย การกีฬาที่ท้าทายความสามารถ เช่นการปีนเขา พายเรือคายัค การวิ่งกลุ่ม บาสเกตบอล และการวิ่งเหยาะๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

อาสาสมัครช่วยเหลือสังคม

การทำกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่นของโรงเรียน

 

โรงเรียนยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เช่นกินกรรมที่ทำกับคนในท้องถิ่น กิจกรรมในค่ายผู้ลี้ภัย กิจกรรมกีฬาและการแสดงละครกับคนพิการ การเผยแพร่วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทำงานในฟาร์มของมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่น

CAS แสดงให้เห็นว่าการศึกษาของ UWC ไม่ได้มีแค่ความท้าทายทางด้านเรียน แต่ยังมีกิจกรรมที่ให้ข้อคิด แนวทางในการใช้ชีวิต การพัฒนาความรักและความเมตตาต่อผู้อื่น CAS เป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ UWC โดยนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของตนเองผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การค้นพบตัวเอง การเอาชนะความกลัวและความท้าทายต่างๆ ควบคู่ไปกับการเรียนทางด้านวิชาการ

CAS เป็นหนึ่งในสามองค์ประกอบสำคัญที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนานาชาติ (International Baccalaureate Diploma Programme) โรงเรียนและวิทยาลัย UWC ทุกแห่งใช้หลักสูตรนี้ในช่วงสองปีสุดท้ายของโรงเรียน