ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

สนับสนุนเราในหลายๆระดับ

สนับสนุนวิทยาลัยหรือโรงเรียน UWC

การบริจาคให้โรงเรียนหรือวิทยาลัยเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถรับการศึกษาที่โรงเรียนหรือวิทยาลัยนั้นๆได้

ให้’ แก่โรงเรียนหรือวิทยาลัยผ่านทาง International Office International Office ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งต่อสิ่งที่ท่านบริจาคไปยังโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ท่านต้องการ หากท่านอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร การบริจาคให้กับ UWC สามารถช่วยให้ท่านลดหย่อนภาษีได้ this can be the  most tax efficient way to give.

ให้’ แก่โรงเรียนหรือวิทยาลัยผ่านทาง International Office 

‘ให้’ โดยตรง หากท่านต้องการบริจาคเฉพาะเจาะจงให้แก่ UWC แห่งใดแห่งหนึ่ง โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ UWC แห่งนั้นโดยตรง ลิงค์ดังต่อไปนี้จะเปิดขึ้นในหน้าต่างถัดไปในส่วนของเว็บไซต์ของวิทยาลัย/โรงเรียน college section.

 

สนับสนุน National Committee (คณะกรรมการประจำชาติ)

การบริจาคให้แก่ National Committee จะช่วยในด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากประเทศนั้นๆเพื่อการศึกษาที่ UWC

การบริจาคสามารถช่วยเหลือ National Committee ของแต่ละประเทศเพื่อโปรโมต UWC ในประเทศนั้นๆได้และยังจะช่วยในเรื่องของการคัดเลือกนักเรียนและการช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นในการเตรียมพร้อมสำหรับประสบการณ์ใน UWC ของพวกเขา หรือช่วยสนับสนุนโปรแกรมระยะสั้นสำหรับเด็กนักเรียน 

 

ให้แก่ National Committee ได้อย่างไร

National Committee บางคณะในบางประเทศสามารถเข้าถึงการบริจาคของท่านได้โดยตรง ในขณะที่อีกหลายคณะอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเงินบริจาคของท่านได้ ในกรณีนี้ International Office จะเข้าถึงเงินบริจาคของท่านและส่งต่อเงินบริจาคนั้นไปยัง National Committee  เหล่านั้น  

สำหรับ National Committee ประเทศไทย สามารถบริจาคได้ที่:
บัญชีชื่อ กองทุน U.W.C. เลขบัญชี 201-013312-8 สาขา สํานักงาน ก.พ. ธนาคารกรุงเทพ

 

สนับสนุน UWC ทั่วโลก

ท่านสามารถสนับสนุนงานของ UWC  ได้ผ่านทางการบริจาคให้แก่ทุนการศึกษานานาชาติ หรือ International Scholarship Fund. ทุนนี้มีการดำเนินงานและจัดสรรโดย UWC International Office.