ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

ประกาศรับสมัครทุน

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาและโควต้าเพื่อได้ศึกษาต่อ ณ โรงเรียนในเครือ United World College ประจําปีการศึกษา 2566 ***

ประกาศคณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจําประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับทุนและโควต้าที่นั่งเรียนในเครือ United World Colleges ประจําปีการศึกษา 2566

***ทุนการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวนและบางส่วนจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง*** 

เนื่องจาก UWC เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไรและมีทุนการศึกษาจำนวนจำกัด ดังนั้น  ถึงแม้ว่าเราจะคัดเลือกผู้สมัครจากความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นหลัก แต่จำนวนทุนที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ จะพิจารณาจากฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการกระจายโอกาสให้กับผู้ได้รับคัดเลือกที่ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนทางการศึกษาได้

หน่วยที่ 1 

Li Po Chun United World College of Hong Kong เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 513,800 ดอลล่าร์ฮ่องกง รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 40,580 ดอลล่าร์ฮ่องกง รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 2

UWC Atlantic ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 74,000 ปอนด์ (GBP) รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 2,640 ปอนด์ (GBP) รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 3

UWC Costa Rica ประเทศคอสตาริกา เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 52,650 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 5,980 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 4

UWC Dilijan ประเทศอาร์เมเนีย  เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 3,400 ดอลล่าร์สหรัฐ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 5

UWC East Africa ประเทศแทนซาเนีย เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 4,085 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 6

UWC Red Cross Nordic ประเทศนอร์เวย์ เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 674,000  โครน (NOK)  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 56,300 โครน (NOK)  รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 7 

UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 1,705,000 บาท รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 337,500 บาท ตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 8 

UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 337,500 บาท รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 9

UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 337,500 บาท รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 10

Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa ประเทศสวาซิแลนด์ เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 24,000 ยูโร รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 3,350 ยูโร ตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 11

UWC Changshu ประเทศจีน เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 16,070 หยวน รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบายการเปิดรับนักเรียนต่างชาติของประเทศจีน

วิธีการสมัคร

*** กรุณาอ่านอย่างละเอียด ***

ใบสมัครทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครออนไลน์ที่นี่

 

** ใบสมัครออนไลน์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้งหมดในครั้งเดียว ผู้สมัครไม่สามารถกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วเซฟเพื่อกลับมากรอกข้อมูลต่อได้ ดังนั้น ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลที่ต้องกรอกจากใบสมัคร เขียนเรียงความให้เสร็จเรียบร้อย และทำการโอนค่าธรรมเนียมคัดเลือก จำนวนเงิน 500 บาท ก่อน แล้วจึงทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดลงในใบสมัครออนไลน์ พร้อมให้ผู้ปกครองร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้ปกครองในตอนท้าย

 

1. ใบสมัครแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ผู้สมัครต้องกรอกด้วยตัวเอง และสำหรับผู้ปกครอง

A. สำหรับผู้สมัคร (Section 1-8)

ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัคร เขียนเรียงความด้วยตนเอง ทั้งส่วนที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ แนบไฟล์เอกสารประกอบให้ครบถ้วน

หัวข้อเรียงความ ประจำปี 2566

**ผู้สมัครสามารถศึกษาหัวข้อเรียงความประจำปี 2566 ได้ตามด้านล่าง ก่อนที่จะตอบคำถามในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์**

ส่วนที่ 4: เลือกตอบคำถาม 2 ข้อจาก 5 ข้อต่อไปนี้ (เลือกตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ คำตอบแต่ละข้อความยาวไม่เกิน 150 คำ)    

  1. Discuss Global Warming and its impact on "humanity". จงอภิปรายภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อ "มนุษยชาติ"

  2. How do you deal with hate speech on social media? คุณจะมีวิธีรับมือกับ hate speech บนโลกออนไลน์อย่างไร?

  3. What do you do if your parents hate your political view? คุณจะทำอย่างไรถ้าผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นทางการเมืองของคุณ?

  4. Describe the "soft power" of Thailand and explain how to strengthen it. อะไรคือ soft power ของประเทศไทย และจะมีวิธีส่งเสริมสิ่งนั้นอย่างไรบ้าง?

  5. To what extent do you agree with this statement: Democracy is the best form of government. คุณเห็นด้วยมากแค่ไหน กับคำกล่าวที่ว่า ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด?

ส่วนที่ 5: เรียงความ (ภาษาอังกฤษ)

  1. Please provide a statement explaining why you are interested in attending a UWC college. Reflecting on UWC’s mission and values, what you might contribute to the college and what you would hope to gain from the experience. (Please answer in English and with the limit of 300 words)

  2. In your own words, define "good mental-wellbeing". (Please answer in English and with the limit of 300 words)          

B. สำหรับผู้ปกครอง

- Section 6 ลงชื่อรับรองลำดับการเลือกโรงเรียน และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ 

- Section 9 แบบสำรวจความคิดเห็น

- กรอกแบบฟอร์ม 2.1 หนังสือรับรองและแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง 

 

2. เอกสารที่จะต้องแนบโดยการอัพโหลดพร้อมใบสมัคร คือ

ส่วนที่ 1: เอกสารจากผู้สมัครและครอบครัว

2.1 หนังสือรับรองและแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง 

2.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 ปีก่อนวันสมัครทุกภาคเรียน และ เทอมล่าสุด จำนวน 1 ชุด 

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

2.4 ไฟล์รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

2.5 สำเนาเอกสาร หลักฐานซึ่งแสดงผลงาน (portfolio) หรือกิจกรรมทางการศึกษา (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  การได้รับรางวัล หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ทุนการศึกษา เป็นต้น 

2.6 หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสอบ เช่น ใบบันทึกรายการโอนเงิน จำนวน 500 บาท (ไม่รับชำระเป็นเงินสด) ส่งชำระที่ บัญชีชื่อ กองทุน U.W.C. เลขบัญชี 201-013312-8   สาขา สำนักงาน ก.พ. ธนาคารกรุงเทพ

2.7 แบบฟอร์มความยินยอมด้านข้อมูลส่วนบุคคล 

 

*สามารถแนบไฟล์ 2.1 - 2.7 ได้ใน Section 7 ของใบสมัครนี้

*สำเนาเอกสารทุกฉบับ (2.2, 2.3, 2.5 และอื่นๆ) ให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ

 

ส่วนที่ 2: เอกสารจากโรงเรียน

2.8 จดหมายแนะนำและหนังสือรับรองผู้สมัครจากโรงเรียน 

ผู้แนะนำผู้สมัครจากโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ส่งเอกสารนี้โดยตรงมาให้คณะกรรมการฯ ที่อีเมล application@th.uwc.org และใส่ subject “Recommendation Letter 2- ชื่อ-นามสกุล” โดยระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร และไม่ส่งผ่านผู้สมัคร ตามข้อแนะนำในแบบฟอร์ม

 

ส่วนที่ 3: เอกสารจากผู้ที่รู้จักผู้สมัคร

2.9 จดหมายแนะนำผู้สมัครจากผู้ที่รู้จักผู้สมัครจากการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน    

ผู้แนะนำผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส่งเอกสารนี้โดยตรงมาให้คณะกรรมการ ที่อีเมล application@th.uwc.org และใส่ subject “Recommendation Letter 3 - ชื่อ-นามสกุล” โดยระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร และไม่ส่งผ่านผู้สมัคร ตามข้อแนะนำในแบบฟอร์ม

 

3.  ใบสมัคร และเอกสารประกอบทั้งหมด จะต้องส่งมาให้คณะกรรมการฯ ด้วยช่องทางการสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2566 ส่วนเอกสาร 2.8 และ 2.9 ผู้แนะนำผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารมาให้คณะกรรมการฯ โดยตรงที่ อีเมล application@th.uwc.org ภายในวันที่ 21 มกราคม 2566 ใบสมัครและเอกสารประกอบที่ส่งหลังวันดังกล่าวจะไม่ถูกพิจารณา 

(ผู้สมัครที่ไม่สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบโดยช่องทางออนไลน์ กรุณาติดต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วที่สุด ทางอีเมล application@th.uwc.org)

 

4. คณะกรรมการดำเนินการฯ จะพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครจากรายละเอียดในใบสมัครและหลักฐานที่ส่งมาทั้งหมด และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.th.uwc.org

 

5. กำหนดวันทำกิจกรรมกลุ่มและวันสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00 ถึง 17:00 ส่วนสถานที่นัดหมาย จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์พร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์    

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม