ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

ประกาศรับสมัครทุน

ประกาศคณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทย 
รายชื่อผู้ได้ร้บการเสนอชื่อเพื่อรับทุนเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยในเครือ United World Colleges ประจำปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ได้ร้บการเสนอชื่อเพื่อรับทุนเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยในเครือ United World Colleges ประจำปีการศึกษา 2564

 

***ทุนการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวนและบางส่วนจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง*** 

เนื่องจาก UWC เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไรและมีทุนการศึกษาจำนวนจำกัด ดังนั้น  ถึงแม้ว่าเราจะคัดเลือกผู้สมัครจากความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นหลัก แต่จำนวนทุนที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ จะพิจารณาจากฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการกระจายโอกาสให้กับผู้ได้รับคัดเลือกที่ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนทางการศึกษาได้

 

หน่วยที่ 1 

UWC South East Asia ประเทศสิงคโปร์ เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

หน่วยที่ 2

UWC Mahindra ประเทศอินเดีย เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง 

*เนื่องด้วยนโยบายที่ทางโรงเรียนกำหนด ผู้สมัครที่เป็นชนกลุ่มน้อย จะได้รับพิจารณาเพื่อรับทุนหน่วยนี้ก่อนผู้สมัครท่านอื่น

หน่วยที่ 3

UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

หน่วยที่ 4

UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง 

*เนื่องด้วยนโยบายที่ทางโรงเรียนกำหนด ผู้สมัครจากภาคใต้ จะได้รับพิจารณาเพื่อรับทุนหน่วยนี้ก่อนผู้สมัครท่านอื่น

หน่วยที่ 5 

UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 1,400,800 บาท ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 6 และ 7 

UWC Changshu China มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 2 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 182,350 หยวน (CNY) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 8

UWC Costa Rica เมือง San Jose สาธารณรัฐคอสตาริกา เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 19,750 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 9

UWC Waterford Kamhlaba ประเทศสวาซิแลนด์ เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง เริ่มเทอมการศึกษาในเดือนมกราคม 2565 (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 10,000 ยูโร (EUR) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 10

UWC Dilijan สาธารณรัฐอาร์เมเนีย เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 22,000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อปีการศึกษา ระยะเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 11

UWC Atlantic College เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales สหราชอาณาจักร เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองพร้อมชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 33,500 ปอนด์ (GBP) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

หน่วยที่ 12

Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 350,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

วิธีการสมัคร

*** กรุณาอ่านอย่างละเอียด ***

ใบสมัครทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ที่นี่

 

** ใบสมัครออนไลน์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้งหมดในครั้งเดียว ผู้สมัครไม่สามารถกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วเซฟเพื่อกลับมากรอกข้อมูลต่อได้ ดังนั้น ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลที่ต้องกรอกจากใบสมัคร เขียนเรียงความให้เสร็จเรียบร้อย และทำการโอนค่าธรรมเนียมคัดเลือก จำนวนเงิน 500 บาท ก่อน แล้วจึงทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดลงในใบสมัครออนไลน์ พร้อมให้ผู้ปกครองร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้ปกครองในตอนท้าย

 

1. ใบสมัครแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ผู้สมัครต้องกรอกด้วยตัวเอง และสำหรับผู้ปกครอง

A. สำหรับผู้สมัคร (Section 1-8)

ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัคร เขียนเรียงความด้วยตนเอง ทั้งส่วนที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ แนบไฟล์เอกสารประกอบให้ครบถ้วน

หัวข้อเรียงความ ประจำปี 2564
**ผู้สมัครสามารถศึกษาหัวข้อเรียงความประจำปี 2564 ได้ตามด้านล่าง ก่อนที่จะตอบคำถามในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์**

ส่วนที่ 4: เลือกตอบคำถาม 2 ข้อจาก 5 ข้อต่อไปนี้ (เลือกตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ คำตอบแต่ละข้อความยาวไม่เกิน 150 คำ)    

  1. ในสังคมใดๆ ย่อมมีกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นต่างกัน จะทำอย่างไรให้สังคมนั้นสงบสันติ ประชาชนมีความสุข ภายใต้ความคิดเห็นที่ต่างกันของแต่ละกลุ่ม
  2. หากคุณเกิดในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย (จงเลือกมาหนึ่งประเทศ) คุณคิดว่าชีวิตของคุณจะเหมือนหรือต่างจากปัจจุบันอย่างไรบ้าง     
  3. หากคุณมีโอกาสได้พูดในเวทีระดับนานาชาติ เช่น United Nations อะไรคือประเด็นแรกที่คุณจะพูดถึง เพราะอะไร และคุณจะนำเสนอประเด็นนั้นอย่างไร
  4. ถ้อยวลี (quote) ที่คุณชื่นชอบคืออะไร ใครเป็นผู้กล่าวไว้ และเหตุผลที่ชอบคืออะไร 
  5. โลกจะเป็นอย่างไรในอีก 30 ปีข้างหน้า จงอภิปราย

ส่วนที่ 5: เรียงความ (ภาษาอังกฤษ)

  1. Please provide a statement explaining why you are interested in attending a UWC college. Reflecting on UWC’s mission and values, what you might contribute to the college and what you would hope to gain from the experience. (Please answer in English and with the limit of 300 words)
  2. Please provide a statement describing the community in which you live and proposing a service project that could help that community.(Please answer in English and with the limit of 300 words)          

B. สำหรับผู้ปกครอง

- Section 6 ลงชื่อรับรองลำดับการเลือกโรงเรียน และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ 

- Section 9 แบบสำรวจความคิดเห็น

- กรอกแบบฟอร์ม 2.1 หนังสือรับรองและแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง 

 

2. เอกสารที่จะต้องแนบโดยการอัพโหลดพร้อมใบสมัคร คือ

ส่วนที่ 1: เอกสารจากผู้สมัครและครอบครัว

2.1 หนังสือรับรองและแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง 

2.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 ปีก่อนวันสมัครทุกภาคเรียน และ เทอมล่าสุด จำนวน 1 ชุด 

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

2.4 ไฟล์รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

2.5 สำเนาเอกสาร หลักฐานซึ่งแสดงผลงาน (portfolio) หรือกิจกรรมทางการศึกษา (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  การได้รับรางวัล หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ทุนการศึกษา เป็นต้น 

2.6 หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสอบ เช่น ใบบันทึกรายการโอนเงิน จำนวน 500 บาท (ไม่รับชำระเป็นเงินสด) ส่งชำระที่ บัญชีชื่อ กองทุน U.W.C. เลขบัญชี 201-013312-8   สาขา สำนักงาน ก.พ. ธนาคารกรุงเทพ

2.7 แบบฟอร์มความยินยอมด้านข้อมูลส่วนบุคคล 

 

*สามารถแนบไฟล์ 2.1 - 2.7 ได้ใน Section 7 ของใบสมัครนี้

*สำเนาเอกสารทุกฉบับ (2.2, 2.3, 2.5 และอื่นๆ) ให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ

 

ส่วนที่ 2: เอกสารจากโรงเรียน

2.8 จดหมายแนะนำและหนังสือรับรองผู้สมัครจากโรงเรียน 

ผู้แนะนำผู้สมัครจากโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ส่งเอกสารนี้โดยตรงมาให้คณะกรรมการฯ ที่ application@th.uwc.org และใส่ subject “Recommendation Letter 2- ชื่อ-นามสกุล” โดยระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร และไม่ส่งผ่านผู้สมัคร ตามข้อแนะนำในแบบฟอร์ม

 

ส่วนที่ 3: เอกสารจากผู้ที่รู้จักผู้สมัคร

2.9 จดหมายแนะนำผู้สมัครจากผู้ที่รู้จักผู้สมัครจากการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน    

ผู้แนะนำผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส่งเอกสารนี้โดยตรงมาให้คณะกรรมการ ที่ application@th.uwc.org และใส่ subject “Recommendation Letter 3 - ชื่อ-นามสกุล” โดยระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร และไม่ส่งผ่านผู้สมัคร ตามข้อแนะนำในแบบฟอร์ม

 

3.  ใบสมัคร และเอกสารประกอบทั้งหมด จะต้องส่งมาให้คณะกรรมการฯ ด้วยช่องทางการสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2564 ส่วนเอกสาร 2.8 และ 2.9 ผู้แนะนำผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารมาให้คณะกรรมการฯ โดยตรงที่ application@th.uwc.org ภายในวันที่ 17 มกราคม 2564 ใบสมัครและเอกสารประกอบที่ส่งหลังวันดังกล่าวจะไม่ถูกพิจารณา 

(ผู้สมัครที่ไม่สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบโดยช่องทางออนไลน์ กรุณาติดต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วที่สุด ทาง application@th.uwc.org)

 

4. คณะกรรมการดำเนินการฯ จะพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครจากรายละเอียดในใบสมัครและหลักฐานที่ส่งมาทั้งหมด และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ www.th.uwc.org

 

5. กำหนดวันทำกิจกรรมกลุ่มและวันสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:00 ถึง 17:00 ส่วนสถานที่นัดหมาย จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์พร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์    

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม