ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

ประกาศรับสมัครทุน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและโควต้า ประจำปี 2567 (คลิกที่นี่)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2567(คลิกที่นี่)

ประกาศคณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทย

***ทุนการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวนและบางส่วนจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง*** 

เนื่องจาก UWC เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไรและมีทุนการศึกษาจำนวนจำกัด ดังนั้น  ถึงแม้ว่าเราจะคัดเลือกผู้สมัครจากความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นหลัก แต่จำนวนทุนที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ จะพิจารณาจากฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการกระจายโอกาสให้กับผู้ได้รับคัดเลือกที่ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนทางการศึกษาได้

หน่วยที่ 1 

Li Po Chun United World College of Hong Kong เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นทุนการศึกษาสูงสุดได้ทุนเต็มจำนวน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

*เนื่องด้วยนโยบายที่โรงเรียนกำหนด ผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ Dare to Dream เท่านั้นที่จะได้รับพิจารณาเพื่อรับทุนหน่วยนี้

 

หน่วยที่ 2

UWC Atlantic ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 76,500 ปอนด์ (GBP) รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 3,200 ปอนด์ (GBP) รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

หน่วยที่ 3

UWC Changshu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 372,800 หยวน (CNY) รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 16,070 หยวน (CNY) รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

หน่วยที่ 4

UWC Costa Rica ประเทศคอสตาริกา เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 54,210 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 6,270 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

หน่วยที่ 5

UWC East Africa ประเทศแทนซาเนีย  เป็นทุนการศึกษาสูงสุดได้ทุนเต็ม 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

 

หน่วยที่ 6

UWC ISAK Japan ประเทศญี่ปุ่น เป็นทุนการศึกษาสูงสุดเต็มจำนวน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

*เนื่องด้วยนโยบายที่โรงเรียนกำหนด ผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ Dare to Dream เท่านั้นที่จะได้รับพิจารณาเพื่อรับทุนหน่วยนี้

 

หน่วยที่ 7 

UWC Red Cross Nordic ประเทศนอร์เวย์ เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 831,000  โครน (NOK)  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 56,300 โครน (NOK)  รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี) 

 

หน่วยที่ 8 

UWC Robert Bosch College ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี เป็นทุนการศึกษาสูงสุดได้ทุนเต็มจำนวน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 8,925 ยูโร ตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

หน่วยที่ 9

UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นทุนการศึกษาสูงสุดได้ทุนเต็มจำนวน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 309,100 บาท ตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

หน่วยที่ 10

UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นทุนการศึกษาสูงสุดได้ทุนเต็มจำนวน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 309,100 บาท รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

หน่วยที่ 11

UWC-USA ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง ( ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 25,750 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 8,468 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี  )

 

หน่วยที่ 12

Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa ประเทศสวาซิแลนด์ เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 25,000 ยูโร รวมตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่เกิน 4,125 ยูโร ตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

 

วิธีการสมัคร

*** กรุณาอ่านอย่างละเอียด ***

ใบสมัครทุน UWC ประจำปี 2567 สมัครออนไลน์ที่นี่

 

** ใบสมัครออนไลน์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้งหมดในครั้งเดียว ผู้สมัครไม่สามารถกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วเซฟเพื่อกลับมากรอกข้อมูลต่อได้ ดังนั้น ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลที่ต้องกรอกจากใบสมัคร เขียนเรียงความให้เสร็จเรียบร้อย และทำการโอนค่าธรรมเนียมคัดเลือก จำนวนเงิน 500 บาท ก่อน แล้วจึงทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดลงในใบสมัครออนไลน์ พร้อมให้ผู้ปกครองร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้ปกครองในตอนท้าย

 

1. ใบสมัครแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ผู้สมัครต้องกรอกด้วยตัวเอง และสำหรับผู้ปกครอง

A. สำหรับผู้สมัคร (Section 1-8)

ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัคร เขียนเรียงความด้วยตนเอง ทั้งส่วนที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ แนบไฟล์เอกสารประกอบให้ครบถ้วน

B. สำหรับผู้ปกครอง

- Section 6 ลงชื่อรับรองลำดับการเลือกโรงเรียน และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ 

- Section 9 แบบสำรวจความคิดเห็น

- กรอกแบบฟอร์ม 2.1 หนังสือรับรองและแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง 

 

2. เอกสารที่จะต้องแนบโดยการอัพโหลดพร้อมใบสมัคร คือ

ส่วนที่ 1: เอกสารจากผู้สมัครและครอบครัว

2.1 หนังสือรับรองและแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง 

2.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 ปีก่อนวันสมัครทุกภาคเรียน และ เทอมล่าสุด จำนวน 1 ชุด 

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

2.4 ไฟล์รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

2.5 สำเนาเอกสาร หลักฐานซึ่งแสดงผลงาน (portfolio) หรือกิจกรรมทางการศึกษา (ถ้ามี) เช่น คลิปวีดีโอแนะนำตัว หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  การได้รับรางวัล หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ทุนการศึกษา เป็นต้น 

2.6 หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสอบ เช่น ใบบันทึกรายการโอนเงิน จำนวน 500 บาท (ไม่รับชำระเป็นเงินสด) ส่งชำระที่ บัญชีชื่อ กองทุน U.W.C. เลขบัญชี 201-013312-8   สาขา สำนักงาน ก.พ. ธนาคารกรุงเทพ

2.7 แบบฟอร์มความยินยอมด้านข้อมูลส่วนบุคคล 

 

*สามารถแนบไฟล์ 2.1 - 2.7 ได้ใน Section 7 ของใบสมัครนี้

*สำเนาเอกสารทุกฉบับ (2.2, 2.3, 2.5 และอื่นๆ) ให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ

 

ส่วนที่ 2: เอกสารจากโรงเรียน

2.8 จดหมายแนะนำและหนังสือรับรองผู้สมัครจากโรงเรียน 

ผู้แนะนำผู้สมัครจากโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ส่งเอกสารนี้โดยตรงมาให้คณะกรรมการฯ ที่อีเมล application@th.uwc.org และใส่ subject “Recommendation Letter 2- ชื่อ-นามสกุล” โดยระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร และไม่ส่งผ่านผู้สมัคร ตามข้อแนะนำในแบบฟอร์ม

 

ส่วนที่ 3: เอกสารจากผู้ที่รู้จักผู้สมัคร

2.9 จดหมายแนะนำผู้สมัครจากผู้ที่รู้จักผู้สมัครจากการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน    

ผู้แนะนำผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส่งเอกสารนี้โดยตรงมาให้คณะกรรมการ ที่อีเมล application@th.uwc.org และใส่ subject “Recommendation Letter 3 - ชื่อ-นามสกุล” โดยระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร และไม่ส่งผ่านผู้สมัคร ตามข้อแนะนำในแบบฟอร์ม

 

3.  ใบสมัคร และเอกสารประกอบทั้งหมด จะต้องส่งมาให้คณะกรรมการฯ ด้วยช่องทางการสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2567 ส่วนเอกสาร 2.8 และ 2.9 ผู้แนะนำผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารมาให้คณะกรรมการฯ โดยตรงที่ อีเมล application@th.uwc.org ภายในวันที่ 12 มกราคม 2567 ใบสมัครและเอกสารประกอบที่ส่งหลังวันดังกล่าวจะไม่ถูกพิจารณา 

(ผู้สมัครที่ไม่สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบโดยช่องทางออนไลน์ กรุณาติดต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วที่สุด ทางอีเมล application@th.uwc.org)

 

4. คณะกรรมการดำเนินการฯ จะพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครจากรายละเอียดในใบสมัครและหลักฐานที่ส่งมาทั้งหมด และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ทางเว็บไซต์ www.th.uwc.org

 

5. กำหนดวันทำกิจกรรมกลุ่มและวันสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:00 ถึง 17:00 ส่วนสถานที่นัดหมาย จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์พร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์    

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม