ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

ชีวิตใน UWC

ชีวิตใน UWC นั้น เต็มไปด้วยการเรียนรู้ จากทุกระดับ ตั้งแต่ในห้องเรียน เรียนรู้จากเพื่อนนักเรียนที่มาจากกว่า 100 ประเทศทั่วทุกมุมโลก การเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมในชุมชนของโรงเรียน และการเล่นกีฬาและศิลปะ