ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

ชีวิตหลังจบจาก UWC

นักเรียนที่จบจาก UWC ส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่สองประเภทได้แก่

  1. ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทันที
  2. ไม่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทันที(Gap Year) เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต ทำงานอาสาสมัคร เดินทาง ฯลฯ อาจเป็นแนวความคิดที่คนไทยไม่ค่อยจะคุ้นเคยสักเท่าไร แต่ว่าเป็นแนวความคิดที่ค่อนข้างแพร่หลายในสังคมตะวันตก โดยเฉพาะในยุโรป) สามารถสมัครมหาวิทยาลัยไว้ล่วงหน้าได้

อาจารย์แนะแนวมหาวิทยาลัย: นักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อจาก UWC ทันทีนั้น ไม่ต้องห่วง เพราะว่าจะมีอาจารย์แนะแนว (University Counsellor) ประจำอยู่ในทุก UWC เพื่อ

  • ชี้แนะมหาวิทยาลัยต่างๆที่นักเรียนอาจสนใจ หรือที่อาจเหมาะสมกับนักเรียน
  • ช่วยเหลือนักเรียนในด้านเอกสารต่างๆ
  • แนะนำทุนการศึกษาต่างๆ
  • ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่นการสอบ SAT  เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ความกระตือรือร้นในการค้นหาตนเอง และหนทางที่ “ใช่” ของตัวนักเรียนเองด้วย นักเรียนที่อยากจะพักเรียนหนึ่งปีเพื่อทำ Gap year ก็สามารถสมัครมหาวิทยาลัยไว้ล่วงหน้าเลยได้เช่นกัน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยยินดีที่จะรับนักเรียนเหล่านี้เข้าเรียน เพราะมีเป็นนักเรียนที่มีประสบการณ์ในชีวิตและมีความเป็นผู้ใหญ่ และมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือสังคมและเรียนรู้นอกห้องเรียนศิษย์เก่า UWC ที่ผ่านมา มีทั้งกลับไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศของตน หรือศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน เป็นต้นทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย: เนื่องจาก องค์กร UWC บวกกับการศึกษาระบบ IB ที่เป็นที่ยอมรับและไว้ใจอย่างกว้างขวาง อีกทัั้งศิษย์เก่า UWC ได้สร้างชื่อเสียงไว้มากมายว่าเป็นนักเรียนที่ไม่ใช่แค่เก่งแต่ในตำรา แต่มีจิตรวิญญาณของผู้นำและจิตรใจที่จะทำประโยชน์ให้โลกอีกด้วยเมื่อจบการศึกษาจาก UWC แล้ว นักเรียนจะสามารถสมัครมหาวิทยาลัยใดๆก็ได้ อีกทั้งเด็กนักเรียน UWC จะมีทุนการศึกษารองรับไว้มากมาย เช่น

  • ทุนเชลบี้ เดวิส (Shelby Davis): ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นโดยมหาเศรฐีชาวอเมริกัน จะมอบให้กับเด็กนักเรียน UWC ซึ่งจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่องค์กรทุนนี้คัดสรรค์มา 91 แห่ง มีทั้งมหาวิทยาลัย Ivy league และมหาวิทยาลัย Liberal Art Colleges ที่มีความสามารถเท่าเทียมกัน จำนวนเงินที่ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางครอบครัวของแต่ละคน ไม่มีจำนวนตายตัว ปัจจุบันมีนักเรียนที่จบจากทุนเชลบี้ เดวิสกว่า 821 คนจาก 188 ประเทศ

Gap Year: หากนักเรียนเลือกที่จะทำ Gap Year UWC ก็มีศิษย์เก่ามากมายที่ทำงานด้านการช่วยเหลือสังคม บางท่านก็เป็นเจ้าขององค์กรเองด้วย มีทุนการไปทำงานอาสาสมัครในหลายประเทศทั่วโลกที่นักเรียนสามารถเลือกได้