ข้ามไปที่เนื้อหา ↓

การให้ความสนับสนุนนักเรียน

UWC มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการพัฒนาและให้การสนับสนุนนักเรียนของเรา และตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการดูแลอภิบาลในชุมชนของ UWC 

วิทยาลัยหรือโรงเรียนของ UWC แต่ละแห่งมีทีมงานที่สนับสนุนความเป็นอยู่ของนักเรียน เรามีอาจารย์ผู้ปกครองประจำบ้านที่นักเรียนอาศัย ซึ่งจะคอยเป็นที่ปรึกษาของนักเรียน เรายังมีพยาบาลและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประจำโรงเรียนเพื่อดูแลนักเรียน

เรายังส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนคิดเกี่ยวกับบทบาทของตนเองในชุมชนของโรงเรียน เพื่อให้พวกเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบและมีส่วนช่วยเหลือในการสร้างชุมชนที่มีความสุข